Yayasan Alfatihah.com

Daripada Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:

Apabila mati anak Adam, terputus amalannya kecuali tiga perkara; sedekah jariah (wakaf), ilmu yang bermanfaat dan anak soleh yang mendoakan kepadanya

Istilah wakaf adalah berkait dengan infak, zakat dan sedekah. Ia adalah termasuk dalam mafhum infak yang disebut oleh Allah sebanyak 60 kali dalam Al-Quran. Ketiga-tiga perkara ini bermaksud memindahkan sebahagian daripada segolongan umat Islam kepada mereka yang memerlukan. Namun, berbanding zakat yang diwajibkan ke atas umat Islam yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan sedeqah yang menjadi sunat yang umum ke atas umat Islam; wakaf lebih bersifat pelengkap (complement) kepada kedua-dua perkara tersebut. Disamping itu, apa yang disumbangkan melalui zakat adalah tidak kekal dimana sumbangannya akan digunakan dalam bentuk hangus, sedangkan harta wakaf adalah berbentuk produktif iaitu kekal dan boleh dilaburkan dalam pelbagai bentuk untuk faedah masa hadapan.

Salah satu jenis wakaf yang biasanya dilakukan diantaranya adalah Wakaf Al-Quran. Wakaf Al-Quran merupakan salah satu amal jariah yang dapat menjadi sumber pahala yang akan terus mengalir bagi orang yang mengamalkannya

Laporan Wakaf Tanah

Kami memberikan informasi laporan distribusi Wakaf Tanah kepada para donatur Yayasan Rumah Tahfidz Alfatihah. Untuk itu silahkan klik tombol di bawah ini : 

Laporan Wakaf Tahap 1

Laporan Wakaf Tahap 2

Laporan Wakaf Tahap 3

Laporan Wakaf Tahap 4

Laporan Wakaf Tahap 5

Laporan Wakaf Tahap 6

Laporan Wakaf Tahap 7

Laporan Wakaf Quran

Laporan Wakaf Quran Tahap 1

Laporan Wakaf Quran Tahap 2