Yayasan Alfatihah.com

Tunaikan zakat Raih kebahagiaan akhirat

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku'”. (QS. Al-Baqarah: 43)

seorang muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat nishab dari harta tersebut, memilki kewajiban untuk menunaikan salah satu ibadah yang disebutkan pada ayat diatas yaitu zakat maal (harta).

Zakat maal sendiri terdiri atas simpanan kekayaan seperti uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perdagangan, hasil barang tambang atau hasil laut, hasil sewa aset dan lain sebagainya.

zakat maal adalah 85 gram jika harta dalam bentuk emas. Sementara apabila dalam bentuk harta lain, maka dihitung setara harga emas 85 gram dari nisab tersebut diambil 2,5% untuk zakat maal.

Siapakah yang berhak menerima zakat ?

Golongan yang berhak menerima zakat telah dijelaskan dalam firman Allah SWt yang artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk [1] orang-orang fakir, [2] orang-orang miskin, [3] amil zakat, [4] para mu’allaf yang dibujuk hatinya, [5] untuk (memerdekakan) budak, [6] orang-orang yang terlilit utang, [7] untuk sabilillah dan [8] untuk mereka yang sedang dalam perjalanan.” (Qs. At Taubah: 60)

Alhamdulillah Rumah Tahfidz Al-Fatihah sebagai lembaga sosial dan pendidikan Islam dari semenjak berdirinya hingga saat ini masih tetap fokus berjuang membina santri yatim, dhu’afa dan memberi manfaat kepada masyarakat dhuafa di lingkungan Rumah tahfidz Al Fatihah.

Kenapa harus Zakat di Rumah tahfidz Al fatihah?

Zakat yang ditunaikan di Rumah tahfidz Al Fatihah akan disalurkan untuk:

 1. Program beasiswa penghafal Qur’an diperuntukkan kepada anak-anak fakir dan miskin yang tidak mampu.
 2. Selain beasiswa, dana akan disalurkan juga dalam bentuk barang-barang penunjang pendidikan tahfidz seperti, Mushaf Alquran, meja Alquran, karpet, kipas angin, dan sarana lain.
 3. Zakat juga diberikan dalam bentuk sembako bagi keluarga dari anak-anak yang kurang mampu di Rumah Tahfidz Al-Fatihah.

Selain itu Muzakki juga akan mendapat laporan pendistribusian dari zakat yang telah ditunaikan di Rumah Tahfidz Al Fatihah.

Mari tunaikan zakatmu beri kebahgiaan untuk anak-anak fakir dan miskin dengan cara sebagai berikut:

 1. Klik tombol “Zakat Sekarang”
 2. Pilih nominal yang akan didonasikan beserta kode uniknya
 3. Isi kolom informasi donatur
 4. Pilih metode pembayaran
 5. Jangan lupa menuliskan doa
 6. Klik Complete Payment

Semoga dengan upaya ini Allah SWT berkenan menghapuskan dosa-dosa kita sekaligus mencatat amal perbuatan ini sebagai amal baik. Aamiin

NB :

Donasi dari Campaign ini juga akan dialokasikan untuk program pendidikan, Program Kesehatan, dan Program lainnya untuk santri, Yatim dan Dhu’afa Penghafal Al-Qur’an dan Fisabilillah

 • Yayasan Rumah Tahfidz Alfatihah
  18 Apr 2022
  Harta Makin Bermanfaat dengan Zakat

  Assalamualaikum Wr.Wb 

  Bagaimana kabar hari ini ?

  Kami doakan semoga orang baik dalam keadaan sehat penuh keberkahan, kebahagiaan serta rasa syukur. Aamiin

  Apakah sahabat amal tahu apa itu zakat maal ?

  Zakat Maal adalah sebagian harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada golongan khusus, dalam jangka waktu dan jumlah nominal tertentu.

  • Syarat Zakat mal

  Salah satu syarat wajib zakat mal adalah dibayarkan oleh orang mampu atau hidup berkecukupan. Namun  ada syarat lain yang harus dipenuhi. Apa itu ?

  1. Muslim, yaitu seseorang yang beragama Islam.
  2. Merdeka, yaitu bukan termasuk hamba sahaya dan terbebas dari hutang.
  3. Berakal sehat dan sudah baligh.
  4. Memenuhi syarat nishab atau batas minimumnya.

  Adapun ketentuan atau syarat kekayaan dalam zakat maal adalah sebagai berikut:

  1. Kepemilikan penuh atas harta.
  2. Merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang tidak haram.
  3. Harta yang dapat dikembangkan atau dimanfaatkan nilainya.
  4. Telah mencukupi nisab sesuai jenis hartanya.
  5. Terbebas dari hutang.
  6. Telah mencapai haul atau saat waktu panen.

  Siapa saja yang berhak menerima zakat maal ?

  Sudah dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 diantaranya yaitu :

  1. Fakir, yaitu golongan orang yang hampir tidak mempunyai harta benda, sehingga tak mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
  2. Miskin, yaitu golongan orang yang mempunyai sedikit harta, namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
  3. Amil, yaitu golongan orang yang berperan sebagai pengumpul dan pendistribusi zakat mal.
  4. Mualaf, yaitu golongan orang yang baru saja masuk agama Islam, sedang membutuhkan bantuan untuk meningkatkan pengetahuan dalam tauhid dan syariah.
  5. Riqab, yaitu golongan orang sebagai budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri.
  6. Gharimin, yaitu golongan orang yang mempunyai hutang dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
  7. Fisabilillah, yaitu golongan orang yang berjuang di jalan Allah SWT. melalui kegiatan dakwah maupun jihad.
  8. Ibnu Sabil, yaitu golongan orang yang hartanya telah habis di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

  Sesuai syarat yang berhak menerima zakat, apakah anak yatim boleh menerima zakat maal ?

  Imam Ibn Utsaimin ditanya, apakah anak yatim berhak menerima zakat?

  Jawab beliau, “Anak yatim yang miskin, berhak menerima zakat. Jika Anda menyerahkan zakat Anda kepada pengurus anak yatim miskin ini, zakat Anda sah, apabila pengurus ini adalah orang yang amanah…” (Majmu’ Fatawa Ibnu Utsaimin, 18/346) .

  Apa Saja Manfaat Zakat Maal ?

  1. Menenangkan HatiBagi umat muslim, membayar zakat mal adalah salah satu cara untuk melatih keikhlasan. Jika Anda melakukannya dengan ikhlas bahkan tanpa paksaan sedikitpun, maka Anda akan menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus dalam berbagi pada orang lain.
  2. Menghapus DendamDengan mengeluarkan zakat mal, Anda dapat menghapus rasa dendam hingga perasaan sakit hati oleh seseorang. Hal ini disebabkan karena setelah Anda membagikan sebagian harta, maka akan timbul rasa bahagia.
  3. Lebih Dekat dengan AllahSaat Anda menjalankan kewajiban Allah SWT, tentunya hal ini akan membantu umat muslim lebih dekat lagi dengan-Nya. Selain itu, dengan berzakat Anda juga dapat menambah tingkat ketakwaan kepada Allah.

  Mari tunaikan zakatmu beri kebahgiaan untuk anak-anak fakir dan miskin dengan cara sebagai berikut:

  1. Klik tombol “Zakat Sekarang”
  2. Pilih nominal yang akan didonasikan beserta kode uniknya
  3. Isi kolom informasi donatur
  4. Pilih metode pembayaran
  5. Jangan lupa menuliskan doa
  6. Klik Complete Payment

  Semoga dengan upaya ini Allah SWT berkenan menghapuskan dosa-dosa kita sekaligus mencatat amal perbuatan ini sebagai amal baik. Aamiin

  NB :

  Donasi dari Campaign ini juga akan dialokasikan untuk program pendidikan, Program Kesehatan, dan Program lainnya untuk santri, Yatim dan Dhu’afa Penghafal Al-Qur'an dan Fisabilillah.

2 Aug 2022

Elvie Fitrian Mogot
Rp 10.189

7 Jul 2022

Anonim

Semoga berkah

orang
Rp 385.865

6 Jul 2022

Anonim

Semoga suami Nusa Irianto Ito dan anak2 Muhammad Aldian Auzan, Muhammad Alfath, Mikayla Sofiah selalu beriman, bertaqwa kpd Allah, istiqomah di jalan Allah. Semoga rumah kami di Haur Jaya segera ada pembelinya hingga laku terjual. Aamiin Ya Robbal 'Alamiin

orang
Rp 10.470

17 Jun 2022

Anonim

Semoga suami Bapak Nusa Irianto Ito dan anak² : Muhammad Aldian Auzan, Muhammad Alfath, Mikayla Sofiah selalu Allah bimbing untuk beriman, berbakti kpd Allah SWT. Semoga rumah kami yang dijual di Haur Jaya kota Bogor segera laku terjual, Allah datangkan pembelinya..Aamiin Ya Robbal 'Alamiin

orang
Rp 10.019

14 Jun 2022

Anonim

Semoga Suami Bpk Nusa Irianto Ito & anak²: Muhammad Aldian Auzan, Muhammad Alfath, Mikayla Sofiah selalu dibimbing Allah agar selalu beriman bertaqwa kpd Allah SWT. Semoga rumah kami di Haur Jaya Bogor segera Allah datangkan pembelinya.. Aamiin Ya Robbal 'Alamiin

orang
Rp 10.195

11 Jun 2022

Anonim

Semoga Suami bpk Nusa Irianto Ito & anak² : Muhammad Aldian Auzan, Muhammad Alfath, Mikayla Sofiah selalu berbakti kpd Allah SWT, Istiqomah di jlnNYA. Semoga rumah kami di Haur Jaya Bogor segera Allah datangkan pembelinya hingga laku terjual. Aamiin Ya Robbal 'Alamiin

orang
Rp 10.352

25 Mar 2022

Sriyanti yasin
Rp 50.348